Geschiedenis

Geschiedenis SDG HarfsenDe geschiedenis van de Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria in Harfsen gaat ver terug.

De oprichting was 12 mei 1937.

In de jaren voor 1940, waren de Chr. Jongelingsverenigingen en ook Jongelieden en Knapenverenigingen bloeiende verenigingen.
Evenzo waren er ook Christelijke Meisjesverenigingen, verdeeld in Grote, Tussen en Kleine meisjesverenigingen.

Jaarlijks werden o.a. in de Allee van Huize Ampsen te Laren, Ring- bijeenkomsten ook wel Zomerfeesten genoemd, gehouden.
Ook Evangelisatie samenkomsten o.a. in ’t Smale bos (van boerderij het “Stenvert”) en Tent zendingen op “Ilsinks” weide (ongeveer schuin tegenover de begraafplaats Almen-Harfsen) waren jaarlijks terugkerende evenementen.

Voor de samenzangbegeleiding moest echter altijd een beroep worden gedaan op de Chr.Muziekver.”Looft den Heer” welke later werd omgedoopt tot “Harmonie” uit Gorssel. Totdat uit de vragenbus bij de Chr.Jongelingsver.”Obadja” in Almen de vraag kwam: waarom richten de Chr.Jongelingsverenigingen zelf geen Muziekvereniging op?

Een groot voorstander van dit plan was Ds. J.H. Semmelink, die predikant was van de Nederlands Hervormde Gemeente Almen-Harfsen van 1927 tot in 1937, waarna hij vertrok naar Groningen en professor werd aan de daar gevestigde Universiteit. Een rondvraag bij de Christelijke Jongelingsverenigingen “Obadja” in Almen, de
Chr.Jongelingsver. “De spruit wordt eindelijk een boom” te Laren Gld. en de Chr.Jongelingsver. “Pred.12 vs.1a” (Gedenk de Schepper in de dagen uwer jongelingschap), in Harfsen om lid te worden van de op te richten Muziekvereniging, leverde 18 leden op, waarmee werd begonnen. Er was dus voldoende animo en werd de vereniging opgericht.

Tijdens één van de eerste vergaderingen werden ook al instrumenten bekeken.

Het bestuur werd gevormd door de heren;
W.Ph.Pelgrum Harfsen  – Voorzitter
Ant. Hoetink Almen – Secretaris
Herm.Wuestman Laren – Penningmeester
Berend Brummelman – Bibliothecaris
Derk Hulshof – Alg. Adjunct
Prof.Dr.J.H.Semmelink – Ere voorzitter

 

Meer lezen?
Lees hier het hele verhaal van 1937 t/m 1966

Lees hier het hele verhaal van 1967 t/m 1976

Lees hier het hele verhaal van 1977 t/m 1986

Lees hier het hele verhaal van 1987 t/m 1996

Lees hier het hele verhaal van 1997 t/m 2002