Afgelopen zondag heeft SDG weer medewerking verleend aan de palmpasenoptocht. Onder een prachtig zonnetje liepen de kinderen met versierde palmpasenstokken achter de muziek aan.